Drepturile pasagerilor / Bilete avion
sau
NEWSLETTER Fii mereu la curent cu ofertele noastre
LAST MINUTE
  BILETE DE AVION
Drepturile pasagerilor
 
Ce drepturi aveţi în cazul unor situaţii care pot apărea în transportul aerian.
 
Vi se refuză îmbarcarea împotriva propriei voinţe?
În cazul în care un operator de transport aerian anticipează un posibil refuz la îmbarcare, mai întâi trebuie să facă apel la voluntari dispuşi să renunţe la rezervările lor, în schimbul unei indemnizaţii convenite de comun acord.
Dacă numărul voluntarilor dispuşi să renunţe la rezervările lor în favoarea altor pasageri nu este suficient, atunci operatorul de transport aerian poate să refuze îmbarcarea pasagerilor împotriva voinţei acestora.
Pasagerii cărora li se refuză îmbarcarea împotriva voinţei lor, au dreptul la compensaţii, asistenţă şi deservire, din partea transportatorului aerian.
 
Zborul a fost anulat?
În cazul anulării unui zbor, pasagerii trebuie sa beneficieze de asistenţă şi deservire, inclusiv în eventualitatea unei redirecţionări. De asemenea, pasagerii au dreptul să primească o compensaţie, cu următoarele excepţii:
- dacă au fost informaţi despre anulare cu cel puţin 2 săptămâni înainte de ora de plecare prevăzută;
- dacă sunt informaţi despre anulare într-un interval cuprins între 14 şi 7 zile înainte de ora de plecare prevăzută, şi li se oferă o redirecţionare care să le permită să plece cu cel mult 2 ore înainte de ora de plecare prevăzută, şi să ajungă la destinaţia finală cu mai puţin de 4 ore după ora de sosire prevăzută;
- dacă sunt informaţi despre anulare cu mai puţin de 7 zile înainte de ora de plecare prevăzută, şi li se oferă o redirecţionare care să le permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută şi să ajungă la destinaţia finală în mai puţin de 2 ore după ora de sosire prevăzută.
 
În momentul în care pasagerii sunt informaţi despre anulare, acestora li se oferă explicaţii privind posibilităţile de transport alternative.
Operatorul de transport aerian nu este obligat să plătească compensaţii dacă poate face dovada că anularea este cauzată de circumstanţe extraordinare, care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.
Sarcina dovedirii faptului că pasagerul a fost într-adevăr informat despre anularea zborului, cu indicarea momentului precis, revine operatorului de transport aerian.
 
Zborul are întârziere?
Pentru întârzierea unui zbor peste ora de plecare prevăzută:
- timp de două ore, în cazul zborurilor de peste 1 500 de kilometri sau mai puţin, sau
- timp de trei ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor intracomunitare de peste 1 500 de kilometri şi al oricăror alte zboruri cuprinse între 1 500 şi 3 500 de kilometri, sau
- timp de patru ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor care nu se încadrează în primele 2 categorii,
pasagerii au dreptul la compensaţii, asistenţă şi deservire.
 
Care sunt compensaţiile?
1. Valoarea acestor compensaţii este de:
- 250 EUR pentru toate zborurile de 1 500 kilometri sau mai puţin;
- 400 EUR pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1 500 kilometri şi pentru toate zborurile cuprinse între 1 500 şi 3 500 kilometri;
- 600 EUR pentru toate zborurile care nu se încadrează în primele 2 categorii.
Pentru stabilirea distanţei se ia în considerare ultima destinaţie unde pasagerul urmează să sosească cu întărziere faţă de ora prevăzută, datorită refuzului la îmbarcare sau anulării zborului.
 
2. Atunci când pasagerilor li se oferă redirecţionarea spre destinaţia finală cu un zbor alternativ, a cărui oră de sosire nu depăşeşte ora de sosire prevăzută a zborului rezervat iniţial
- cu două ore, pentru toate zborurile de 1 500 kilometri sau mai puţin, sau
- cu trei ore, pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1 500 kilometri şi pentru toate celelalte zboruri cuprinse între 1 500 şi 3 500 kilometri, sau
- cu patru ore, pentru toate zborurile care nu se încadrează la primele 2 puncte, 
operatorul de transport aerian poate reduce cu 50 % compensaţia prevăzută la alineatul (1).
 
3. Compensaţia menţionată la alineatul (1) se plăteşte în numerar, prin transfer bancar electronic, ordin de plată bancar sau cec bancar sau, cu acordul scris al pasagerului, în bonuri de călătorie şi/sau alte servicii. 
 
4. Distanţele indicate la alineatele (1) i (2) se măsoară prin metoda rutei ortodromice.
 
În cazul în care un operator de transport aerian plăteşte compensaţii sau se achită de alte obligaţii care îi revin în conformitate cu prezentul regulament, nici una din dispoziţiile prezentului regulament nu poate fi interpretată ca o limitare a dreptului său de a pretinde compensaţii de la orice persoană, inclusiv părţi terţe, în conformitate cu dreptul intern aplicabil. În special, prezentul regulament nu limitează în nici un fel dreptul operatorului de transport aerian de a solicita o rambursare de la un tour operator sau de la o altă persoană cu care operatorul de transport aerian a încheiat un contract. În mod similar, nici una din dispoziţiile prezentului regulament nu poate fi interpretat ca o limitare a dreptului unui tour operator sau al unei părţi terţe, alta decât pasagerul, cu care operatorul de transport aerian a încheiat un contract, de a solicita o rambursare sau reparaţii operatorului de transport aerian, în conformitate cu legile aplicabile relevante.
 
Ce inseamnă asistenţă?
Pasagerilor li se oferă posibilitatea de a alege între:
- rambursarea, în termen de şapte zile, a întregului cost al biletului, la preţul de achiziţie, pentru partea sau părţile de călătorie neefectuate, precum şi pentru partea sau părţile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie iniţial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare iniţial, cât mai repede posibil;
- redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, cât mai repede posibil sau
- redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenţei unor locuri disponibile.
 
Rambursarea se aplică, de asemenea, pasagerilor ale căror zboruri fac parte dintr-un pachet de servicii turistice, cu excepţia dreptului la rambursare, în cazul în care un astfel de drept derivă din Directiva 90/314/CEE.
În cazul în care, un oraş, o aglomeraţie urbană sau o regiune este deservită de mai multe aeroporturi, iar operatorul de transport aerian oferă pasagerului un zbor spre un aeroport diferit de cel pentru care s-a făcut rezervarea iniţial, operatorul de transport aerian suportă costul transferului pasagerului de la aeroportul alternativ, fie spre cel iniţial, fie spre o altă destinaţie.
 
Ce este dreptul la deservire?
Pasagerii au dreptul de a li se oferi gratuit următoarele:
- mese şi băuturi răcoritoare, direct proporţionale cu timpul de aşteptare;
- cazare hotelieră, în cazul în care este necesară o şedere de una sau mai multe nopţi, sau în cazul în care este necesară o şedere suplimentară faţă de cea prevăzută de pasager;
- transportul dintre aeroport şi locul cazării (hotel sau altele).
 
În plus, pasagerii au dreptul la două apeluri telefonice gratuite şi de a trimite gratuit mesaje prin telex, fax sau e-mail.
La aplicarea prezentului articol, operatorul de transport aerian acordă o atenţie specială nevoilor persoanelor cu mobilitate redusă şi însoţitorilor acestora sau a câinilor utilitari însoţitori certificaţi, precum şi nevoilor copiilor fără însoţitor.
 
Surclasarea şi declasarea
În cazul în care un operator de transport aerian cazează pasagerul la o clasă de călătorie superioară preţului de achiziţie al biletului, operatorul nu poate pretinde o plată suplimentară.
În cazul în care un operator de transport aerian cazează pasagerul la o clasă inferioară preţului de achiziţie al biletului, atunci acesta, în termen de şapte zile rambursează
- 30 % din preţul biletului pentru toate zborurile de 1 500 kilometri sau mai puţin, sau
- 50 % din preţul biletului pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1 500 kilometri, cu excepţia zborurilor dintre teritoriul european al statelor membre şi departamentele franceze de peste mări şi pentru toate celelalte zboruri variind între 1 500 şi 3 500 kilometri, sau
- 75 % din preţul biletului pentru toate zborurile care nu se încadrează în cazurile menţionate la punctele 1 sau 2, inclusiv zborurile între teritoriul european al statelor membre şi departamentele franceze de peste mări.
 
Obligaţia de a informa pasagerii despre drepturile lor
1. Operatorul de transport aerian se asigură că în zona de înregistrare a pasagerilor este afişat un anunţ lizibil, constând din următorul text imprimat cu caractere clare şi vizibile: „În cazul unui refuz la îmbarcare sau în cazul în care zborul dumneavoastră este anulat sau are o întârziere de cel puţin două ore, solicitaţi la ghişeul de înregistrare sau la poarta de îmbarcare textul în care sunt precizate drepturile dumneavoastră, în special cu privire la compensaţie şi asistenţă”.
 
2. Operatorul de transport aerian care refuză îmbarcarea sau anulează un zbor prezintă fiecărui pasager în cauză o comunicare scrisă în care sunt precizate normele de compensare şi asistenţă în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament. De asemenea, el prezintă fiecărui pasager afectat de o întârziere de cel puţin două ore o comunicare scrisă echivalentă. Pasagerului i se mai prezintă, sub formă scrisă, coordonatele instituiei naţionale desemnate pentru rezolvarea încălcărilor.
 
3. În ceea ce priveşte persoanele nevăzătoare şi persoanele cu vedere redusă, dispoziţiile prezentului articol se aplică utilizându-se mijloacele alternative corespunzătoare.
 
Mai multe detalii gasiti aici: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_ro.htm.